در محل مدرسه ملقببه بیمارستان رضوی و به موازات کنگره Caspian CSI و با همت آستان قدس رضوی و همکاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد همایش یک روزه تازه های نارسایی قلب ( What is New in HF ) برگزار گردید.

مشاهد اطلاعیه

keyboard_arrow_up