رگ بازسازی یا رگ سازی یا آنژیوپلاستی، شیوه ای درمانی برای رفع تنگی رگهای خونی است. از این عمل اغلب در آنژین صدری و برای رفع گرفتگی سرخ رگهای اکلیلی ( کرنری ) قلب استفاده می شود، ولی در مورد سایر سرخ رگها نیز ممکن است.

keyboard_arrow_up