پژواک نگاری قلب یا اکوکاردیو گرافی که به آن ” سونوگرافی قلب ” یا ” اکوی قلب ” هم گفته می شود روشی غیر تهاجمی است که با استفاد از امواج صوتی، ساختمان داخلی قلب به تصویر کشیده می شود و در حقیقت به عنوان استاندارد تشخیص بیماری های قلبی تلقی می شود.

keyboard_arrow_up